Oxid dusnatý (NO)

[Nitroxid, resp. radikál tohoto oxidu •NO, vzniká z Arg působením nitroxidsyntázy, která je obsažena v různých tkáních jakožto konstitutivní či inducibilní enzym.]

NO způsobuje v plicích vazodilataci, zvyšuje prokrvení a ventilaci, zprostředkuje dilataci žaludku; je odpovědný za dilataci cév vedoucí k erekci, působí cytostatiky a cytotoxicky při infekcích a zlepšuje průtok krve jak do mozku, tak do svalu. Vlastnosti dilatace se využívá i ve sportu. Čím je krevní tok totiž ve svalech intenzivnější, tím více živin se s krví do svalu dostane, napomůže k jeho regeneraci a tvorbě nové svalové hmoty. Hladinu NO můžeme zvýšit více způsoby. Jedním z nich je doplňování Arg z vnějšku doplňky stravy nebo zvyšováním aktivity enzymu, tzv. syntázy oxidu dusnatého (NOS). Ta pracuje jako katalyzátor chemické reakce, při které dochází ke tvorbě NO z Arg. Dalším způsobem je snížení aktivity enzymu, fosfodiesterázy-5 (PDE-5), který zabraňuje rozšiřování cév.

[Endogenní vznik NO a jeho účinky jsou popisovány teprve během posledních let (v roce 1992 byl označen za molekulu roku). Znalosti o jeho dalším působení budou jistě časem rozšířeny.]

Kromě vzniku a přenosu NO je Arg také zodpovědný za vylučování růstového hormonu, glukagonu a inzulinu. Dále ještě urychluje obnovu buněk a je nutný pro zvýšení proteosyntézy (zvýšenou tvorbu svalů lze vysvětlit jednak přímou stimulací růstového hormonu a také produkcí NO, který způsobuje zmiňované lepší prokrvení). Vedle zvýšení růstu svalů, působí Arg na spalování podkožního tuku. Kombinace L-argininu a L-karnitinu je vedle hlavního účinku na redukci hmotnosti vhodná i pro snížení srdeční zátěže a rizika oběhových potíží, snížení hladiny cholesterolu v krvi a podporu spermatogeneze. Arg se proto také používá do preparátů na zvýšení sexuálního prožitku. V prováděných studiích byl prokázán pozitivní účinek podáváním L-argininu u mužů – došlo ke zvýšení tvorby spermatu, zlepšení erektivní schopnosti a sexuálního libida. U žen je v tomto ohledu pozorována zvýšená sexuální vzrušivost. Mezi další vlastnost Arg by se dala zařadit stimulace imunitního systému, jelikož v případě infekce způsobuje zmnožení leukocytů (využívá se toho v klinické medicíně). Prostřednictvím NO působí jako neurotransmitér a reguluje tak např. činnost trávicího traktu, koordinaci pohybů a dlouhodobou paměť.

Vědci standfortské univerzity pod vedením Dr. Johna Cooka podávali L-arginin spolu s dietou s vysokým obsahem tuků a cholesterolu specifickému kmeni králíků, u kterých se velmi rychle rozvíjela arterioskleróza. Zvířata této skupiny měla méně často a méně závažnou arteriosklerózu než kontrolní skupina, která nedostávala dodatečný L-arginin. Ukázalo se, že L-arginin snižuje hromadně cholesterol tím, že normalizuje produkci NO se zlepšením vazodilatace a s nižší aktivitou krevních destiček. Studie na zvířatech byly tak přesvědčivé, že následovaly studie na lidských dobrovolníkách, které měly podobné účinky.

Arginin může ale způsobovat zvýšení rizika výskytu epizod jednoduchého oparu (herpes simplex). L-arginin sice herpes nezpůsobuje, může však zvyšovat frekvenci jeho výskytu u nositele tohoto viru. Zdá se, jako kdyby mu poskytoval potravu. Právě proto mnozí lidé používají L-lysin, který působí naopak preventivně. Ve studiích se prokázalo, že tato látka snižuje výskyt, závažnost a čas trvání herpesu simplex.

V poslední době se Arginin jako doplněk stravy dostává do popředí zájmu nejen sportovců pro urychlení tvorby svalů, regenerace a zlepšení sportovních výkonů, ale stále častěji je užíván i běžnou populací. Kromě známého L-argininu existují ještě další formy jako např. arginin α-ketoglutarát nebo arginin ketoisokapronát, což je Arg připojený k molekule α-ketoglutarátu nebo α-ketoisokapronátu. Další formou je arginin malát, který se skládá z Arginin chemicky napojeného na kyselinu jablečnou. Arginin ethylester je nejnověji objeveným Arg. Tyto alternativní formy posilují vstřebávání Argininu do těla. Nezávisle na kondici se užívá 3 - 5 g Arg v jedné dávce (30 – 60 minut před tréninkem), dávkuje se 2 – 3krát denně bna lačno. Účinky L-arginu lze zintenzivnit současným užíváním nejen s L-karnitinem a lysinem, ale i s vitaminy skupiny B a MSM.