Anabolismus

Anabolismus je soubor syntetických reakcí (asimilačních), při kterých z látek jednodušších vznikají látky složitější (stavební a zásobní látky – bílkoviny). Energie se při těchto reakcích spotřebovává (endergonické reakce). Anabolismus převažuje v buňce, která roste a rozmnožuje se.

Anabolismus společně s katabolismem tvoří metabolismus.

Anabolismus – součást metabolismu spočívající ve vytváření složitějších a větších molekul a ukládání energie do zásoby. Kam patří především syntéza bílkovin, což je z hlediska organismu jako celku spojeno s pozitivní dusíkovou bilancí. Dále tvorba zásobního sacharidu glykogenu či energeticky bohatých tuků atd.